Spegel spegel

Sprängkraften i en film som verkligen rör publiken går inte att mäta, logiken och beståndsdelarna – det Lego som våra rationella sinnen gärna vill bygga vår verklighet av – är inte vad som avgör hur en film drabbar.

Filmskaparregler, koncept och förförelse genom färg och effekt är alla metoder och verktyg, alla stilgrepp är en flört med tittaren och med filmen själv. Filmen blir viktig där vi möter den mänskliga erfarenheten, där den når över alla fysiska, klassmässiga och psykologiska hinder och skapar en ny värld i vårt medvetande. Möt mig där jag är.

Den kollektiva upplevelsen är något av en illusion, vi ser alla vår version av en film, även då den tekniskt sett är densamma. Det vi delar är den kollektiva förståelsen av vad det innebär att vara människa, att leva, att finnas till och att möta världen på olika sätt, genom olika tider. Filmen har idag en minst lika stor betydelse för oss som litteraturen, för där språket i böckerna ibland står i vägen för förmågan att tillgodogöra sig innehållet, är filmen ett språk i sig som går rakt in.

Att se är inte nödvändigtvis att förstå, men när vi ser, påbörjas en process som ger oss nya intryck och väcker tankar och känslor, som inte alltid är behagliga eller önskvärda. Att förstå kan vara en lång, undermedveten process, och den är inte kopplad till att förstå ‘budskapet’ i filmen, som ofta – men inte alltid – bara är första lagret i en medvetandeprocess som gör världen lite större. En film kan påverka på så många sätt, men den ger alltid någon form av reaktion, och kan vara skrämmande i sin spegelverkan när vi tvingas möta mindre trevliga delar av vår mänsklighet.

Kraften i en riktgt stark film är hur den finns kvar inom oss, länge. Oavsett om den genom sin form slår över oss som en våg, eller kräver att vi slutar andas genom små, små försiktiga steg, nyanser och subtila dörrar för vår fantasi att öppna. Vi blir inte bättre människor, inte godare eller klokare människor, men vi är på en annan plats.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s